njofto
Advanced Poll
Kush jane fituesit e zgjedhjeve 2013
Partia Demokratike
PD + LSI + PDIU
Partia Socialiste
PS + AK + FRD
PS + LSI + AK + FRD
PS + AK + FRD + PDIU


View results
Version 2.08
 Kursi Ditor
USD / LEK 109.57
EUR / LEK 139.50
GBP / LEK 173.76
CHF / LEK 115.88
Ndryshimi i fundit: 16.11.2012
Pėr mė shumė

Interesat e Instrumenteve tė Bankės
Marre nga Banka e Shqipėrisė
Fletore Zyrtare Nr. 69, date 6 qershor 2011
Shtuar me date:2011-06-11 23:07:03

FLETORE ZYRTARE - 6 qershor ( QPZ ) - Fletore zyrtare, nr. 69, date 6 qershor 2011, me ligjet e dekretuara, vendimet e Kuvendit, rezoluten e Kuvendit, vendime te Keshillit te Ministrave dhe te ERE-se, dhe shpalljen te zhdukur të shtetasit Sadetin Sharkiqi


P Ë R M B A J T J A

Ligj nr.10 423 datë 26.5.2011 Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr.2, datë
29.4.2011 të Këshillit të Ministrave “Për zhvillimin dhe pjesëmarrjen e Forcave Ushtarake të Britanisë së Madhe në stërvitjen e përbashkët detare-amfibe “Albanian Lion, 2011”” 2751

Vendim i Kuvendit r.99, datë 26.5.2011 Për ngritjen e Nënkomisionit për Çështjet Gjinore dhe
Mbrojtjen e Fëmijëve në përbërje të Komisionit të Përhershëm Parlamentar për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë ….. 2751

Vendim i Kuvendit nr.100, datë 26.5.2011 Për ngritjen e Nënkomisionit për të Drejtat e Njeriut në përbërje të Komisionit të Përhershëm Parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut …….... 2752

Vendim i Kuvendit nr.101, datë 26.5.2011 Për disa shtesa në vendimin e Kuvendit nr.3, datë 16.9.2009 “Për caktimin e përbërjes së komisioneve të përhershme të Kuvendit”, të ndryshuar …………………………………………… 2752

Rezolutë e Kuvendit datë 26.5.2011 Për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionit të Shërbimit Civil për vitin 2010 ………………………………………………………... 2753

Rezolutë e Kuvendit datë 26.5.2011 Për vlerësimin e veprimtarisë së institucionit të Avokatit të Popullit për vitin 2010 …………………………………………….. 2754

Rezolutë e Kuvendit datë 26.5.2011 Për vlerësimin e veprimtarisë së Këshillit Kombëtar të Radios dhe Televizionit për vitin 2010 ……………………………………. 2755

Rezolutë e Kuvendit  datë 26.5.2011 Për vlerësimin e veprimtarisë së Këshillit Drejtues të
RTSH-së për vitin 2010 ………………………………… 2755

Rezolutë e Kuvendit  datë 26.5.2011 Për vlerësimin e veprimtarisë së Entit Rregullator të Energjisë (ERE) për vitin 2010 ……………………………………………….. 2756

Rezolutë e Kuvendit datë 26.5.2011 Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) për vitin 2010 ……………….. 2758

Vendim i KM nr.367, datë 13.5.2011 Për një shtesë në vendimin nr.362, datë 1.4.2009 të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e kritereve, procedurave dhe të dokumentacionit për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar  2759

Vendim i ERE nr.31, datë 31.3.2011 Mbi kontratën për furnizimin me energji elektrike ndërmjet shoqërisë KESH sh.a. (furnizuesi publik me shumicë) dhe shoqërisë “CEZ shpërndarje” sh.a., (furnizuesi publik me pakicë) për periudhën 1.1.2011 deri më 31.12.2011………….. 2760

Vendim i ERE nr.47, datë 24.5.2011 Për përcaktimin e pagesave të rregullimit për vitin 2011 për të licencuarit në sektorin e energjisë elektrike ……………………... 2771

Vendim i ERE nr.48, datë 24.5.2011 Për licencimin e shoqërisë “Hp Ostrovica Energy” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike ……………………... 2774

Vendim i ERE nr.49, datë 24.5.2011 Për fillimin e procedurave për rishikimin e rregullores për kriteret e dhënies dhe heqjes së statusit të klientit të kualifikuar 2775

Vendim për shpalljen të zhdukur të shtetasit Halil Rustami ….. 2775

Vendim për heqjen e   zotësisë për të vepruar shtetases Lejla Lamaj 2775

Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Sadetin Sharkiqi. 2775


Shkarko te plote fletoren zyrtare nga atachmenti ( PDF )

Burimi: qpz.gov.al


Share on Facebook

   Fletore Nr. 69 date 6 qershor 2011
Printo  
© Copyright: Alblink 2008