njofto
Advanced Poll
Kush jane fituesit e zgjedhjeve 2013
Partia Demokratike
PD + LSI + PDIU
Partia Socialiste
PS + AK + FRD
PS + LSI + AK + FRD
PS + AK + FRD + PDIU


View results
Version 2.08
 Kursi Ditor
USD / LEK 109.57
EUR / LEK 139.50
GBP / LEK 173.76
CHF / LEK 115.88
Ndryshimi i fundit: 16.11.2012
Pėr mė shumė

Interesat e Instrumenteve tė Bankės
Marre nga Banka e Shqipėrisė
Fletore Zyrtare nr. 82, date 16 qershor 2011
Shtuar me date:2011-07-09 20:00:43

FLETORE ZYRTARE - 17 qershor ( QPZ ) - Fletore Zyrtare Nr.82, date 17 qershor 2011 me ligjet vendimet e Kuvendit, te Keshillit te Ministrave, udhezimet dhe dy vendime te Gjykates Kushtetuese


P Ë R M B A J T J A

Ligj nr.10 428 datë 2.6.2011 Për të drejtën ndërkombëtare private ……………………………. 3319

Vendim i Kuvendit nr.102, datë 16.6.2011 Për dhënien e pëlqimit për emërimin e zotit Edmond Islamaj anëtar i Gjykatës së Lartë …………………………………………. 3340

Vendim i Kuvendit nr.103, datë 16.6.2011 Për mosdhënien e pëlqimit për emërimin e zonjës Manjola Bejleri anëtare e Gjykatës së Lartë ………………………………. 3340

Vendim i Kuvendit nr.104, datë 16.6.2011 Për dhënien e pëlqimit për emërimin e zotit Shkëlzen Selimi anëtar i Gjykatës së Lartë …………………………………………. 3341

Vendim i Kuvendit nr.105, datë 16.6.2011 Për zgjedhjen e zotit Alfred Prifti anëtar i Komisionit të Shërbimit Civil …………………………………………………...... 3341

Vendim i KM nr.406, datë 8.6.2011 Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.413, datë 26.5.2010 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e strukturës e të organikës, si dhe të strukturës e të niveleve të pagave të Autoritetit të Aviacionit Civil”………………………… 3342

Udhëzim i MF nr.12/2, datë 15.6.2011 Për disa shtesa në udhëzimin nr.12, datë 18.5.2011 “Për procedurat e zbatimit të ligjit nr.10418, datë 21.4.2011 “Për legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor dhe doganor”, të ndryshuar ……………………………………… 3344

Vendim i GJK nr.21, datë 3.6.2011 Me objekt konstatimin e cenimit të së drejtës për proces të rregullt ligjor si rezultat i moszbatimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë nr.79, datë 10.6.2008 të Gjykatës së Apelit Tiranë.…………………………………………………………………. 3344

Vendim i GJK nr.22, datë 6.6.2011 Me objekt shfuqizimin e vendimit nr.980, datë 1.8.2007 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe të vendimit nr.1177, datë 16.10.2009 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshme me Kushtetutën ……………………………………. 3348

Vendim i GJK nr.23, datë 8.6.2011 Me objekt shfuqizimin e nenit 15/a të ligjit nr.9794, datë 23.7.2007 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, si të papajtueshëm me Kushtetutën…………………. 3352

Per me shume, shkarko atachmentin ( pdf )

Burimi: qpz.gov.al

Share on Facebook

   Fletore Zyrtare Nr. 82
Printo  
© Copyright: Alblink 2008