njofto
Advanced Poll
Kush jane fituesit e zgjedhjeve 2013
Partia Demokratike
PD + LSI + PDIU
Partia Socialiste
PS + AK + FRD
PS + LSI + AK + FRD
PS + AK + FRD + PDIU


View results
Version 2.08
 Kursi Ditor
USD / LEK 109.57
EUR / LEK 139.50
GBP / LEK 173.76
CHF / LEK 115.88
Ndryshimi i fundit: 16.11.2012
Pėr mė shumė

Interesat e Instrumenteve tė Bankės
Marre nga Banka e Shqipėrisė
Fletore Zyrtare Nr. 97, date 22 korrik 2011
Shtuar me date:2011-07-26 20:38:32

FLETORE ZYRTARE - 22 korrik ( QPZ ) - Fletore Zyrtare Nr.97, date 22 korrik 2011 me vendimet e Kuvendit, rezolutat, vendimet e Keshillit te Ministrave dhe Udhezimin e Ministrise se BujqesiseP Ë R M B A J T J A

Vendim i Kuvendit nr.110, datë 7.7.2011 Për shtyrjen e afatit të veprimtarisë së komisionit hetimor të Kuvendit “Për hetimin e fakteve, rrethanave dhe përgjegjësive të masakrës së Tivarit, 1945”, të ngritur me vendimin e Kuvendit nr.45, datë 15.7.2010………………………………………………………. 3947

Vendim i Kuvendit nr.111, datë 7.7.2011 Për shtyrjen e afatit të veprimtarisë së komisionit hetimor të Kuvendit “Për hetimin e veprimtarisë së institucioneve shtetërore për zbulimin, identifikimin, përballimin, neutralizimin, pengimin dhe ndëshkimin e veprimit të organizuar kriminal për dhunimin e institucioneve dhe përmbysjen e rendit kushtetues në datën 21 janar 2011”, të ngritur me vendimin e Kuvendit nr.82, datë 23.1.2011….. 3947

Rezolutë e Kuvendit  datë 7.7.2011 Për vlerësimin e punës së Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2010……………………………………………………. 3948

Rezolutë e Kuvendit datë 7.7.2011 Për vlerësimin e punës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi për vitin 2010……………………………………………….. 3949

Dekret nr.7037 datë 5.7.2011 Për dhënie të shtetësisë shqiptare............................................ 3951

Dekret nr.7045 datë 8.7.2011 Për dhënie të shtetësisë shqiptare............................................ 3951

Vendim i KM nr.463, datë 16.6.2011 Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.511, datë 24.10.2002 të Këshillit të Ministrave “Për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në institucionet shtetërore”, të ndryshuar.................................. 3952

Vendim i KM nr.465, datë 29.6.2011 Për kalim fondi nga Ministria e Drejtësisë tek Albpetrol sh.a......... 3953

Vendim i KM nr.466, datë 29.6.2011 Për kalim fondi nga Ministria e Drejtësisë tek Operatori i Sistemit të Transmetimit.................................................................... 3953

Vendim i KM nr.469, datë 29.6.2011 Për procedurën për dhënien e licencave të importit, eksportit dhe prodhimit të lëndëve plasëse për përdorim civil.......................... 3954

Vendim i KM nr.472, datë 2.7.2011 Për disiplinimin e përdorimit të fondeve buxhetore për vitin 2011.... 3956

Vendim i KM nr.474, datë 16.6.2011 Për përcaktimin e standardeve e të procedurës që duhet të ndiqet gjatë hartimit dhe miratimit të strukturave organizative të institucioneve të administratës publike..................................... 3957

Vendim i KM nr.476, datë 29.6.2011 Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen, në pronësi ose në përdorim të komunës Ksamil të qarkut të Vlorës........................................ 3961

Vendim i KM nr.477, datë 29.6.2011 Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen, në pronësi ose në përdorim të komunës Postribë të qarkut të Shkodrës................................... 3962

Vendim i KM nr.478, datë 29.6.2011 Për dhënien e licencës për hapjen e institucionit arsimor privat, parauniversitar, shkollë e mesme e përgjithshme “Rogacionistët”.... 3963

Udhëzim i MBUMK  nr.13, datë 27.6.2011 Për mënyrën e shqyrtimit të kërkesave, kryerjen e analizave të tokës dhe përcaktimin e disa procedurave për ndryshimin e kategorisë së
tokës bujqësore................................................................. 3963

:Shkarko fletoren zyrtare nga atachment ( pdf )

Burimi: qpz.gov.al
 

Share on Facebook

   Fletore zyrtare Nr. 97
Printo  
© Copyright: Alblink 2008