njofto
Advanced Poll
Kush jane fituesit e zgjedhjeve 2013
Partia Demokratike
PD + LSI + PDIU
Partia Socialiste
PS + AK + FRD
PS + LSI + AK + FRD
PS + AK + FRD + PDIU


View results
Version 2.08
 Kursi Ditor
USD / LEK 109.57
EUR / LEK 139.50
GBP / LEK 173.76
CHF / LEK 115.88
Ndryshimi i fundit: 16.11.2012
Pėr mė shumė

Interesat e Instrumenteve tė Bankės
Marre nga Banka e Shqipėrisė
Thirrje pėr projekt-propozime per rinine
Shtuar me date:2009-11-06 12:18:06

APLIKIME - MTKRS dhe UNFPA kërkojnë shërbimin e OJQ-ve rinore lokale dhe në nivel kombëtar, që kanë experiencë në fushat e Shëndetit, Avokatësi dhe Ndërgjegjësimit, që të paraqesin propozime për aktivitete me fokus Rinia dhe Jeta e Shëndetshme. Këto aktivitete kanë për qëllim që të mbështesin MTKRS dhe UNFPA-në për të çuar më tej zbatimin e Strategjisë së Rinisë si edhe për të forcuar kapacietet e OJQ-ve.

OJQ-të e interesuara duhet të paraqesin:

1. Një letër interesi;
2. CV të organizatës;
3. Propozim (jo më shumë se 2 faqe) ku të paraqitet metodologjia dhe përqasja që do përdoret në realizimin e aktivieteteve të propozuara, si edhe një buxhet të detajuar. Propozimi financiar duhet të jetë në monedhën LEK.

OJQ-të mund të marrin informacion më të plotë, perfshirë edhe Termat e Referencës, duke kontaktuar UNFPA në adresën e mëposhtme, ose duke vizituar faqen e internetit të MTKRS: ëëë.mtkrs.gov.al. Afati I zbatimit të projekteve është parashikuar nga 16 Nëntor 2009 deri në 5 Dhejtor 2009.

Të gjithë propozimet duhet të dorëzohen pranë zyrës së UNFPA-së jo më vonë se 9 Nëntor 2009, deri në orën 17.00 pranë: UNFPA, Rruga: “Themistokli Germenji”, Pallati. 10,
Kati 2, Tiranë, Tel: (04) 4500015/6/7

Për më shumë informacion mund të kontaktoni:

Migena Reci
Drejtore
Drejtoria e Politikave Rinore
MTKRS
e-meil;migenareci@yahoo.it
ose
Elsona Agolli
Analiste Programi
UNFPA
Tel: 04 4500015/6/7 ose 069 40 73291
e-mail: eagolli@unfpa.org.al

Për të pare termat e referencës, shkarko atachment (word)

Share on Facebook

   Kushtet dhe fushat ku ofrohet financim per projektet e paraqitura
Printo  
© Copyright: Alblink 2008