njofto
Advanced Poll
Kush jane fituesit e zgjedhjeve 2013
Partia Demokratike
PD + LSI + PDIU
Partia Socialiste
PS + AK + FRD
PS + LSI + AK + FRD
PS + AK + FRD + PDIU


View results
Version 2.08
 Kursi Ditor
USD / LEK 109.57
EUR / LEK 139.50
GBP / LEK 173.76
CHF / LEK 115.88
Ndryshimi i fundit: 16.11.2012
Pėr mė shumė

Interesat e Instrumenteve tė Bankės
Marre nga Banka e Shqipėrisė
IS, konference nderkombetare per transformimet ne Shqiperi
Shtuar me date:2009-12-09 23:18:01

NJOFTIM – 9 dhjetor (IS) -  KONFERENCË NDËRKOMBËTARE: NJËZET VJET TRANSFORMIME DEMOKRATIKE: SHQIPËRIA NË KONTEKST EUROLINDOR
(INTERNATIONAL CONFERENCE: TWENTY YEARS OF DEMOCRATIC TRANSFORMATIONS: ALBANIA IN EAST EUROPEAN CONTEXT” - Tirana-Albania, 10th December 2009 Tirana International Hotel (Consortium)

08 30:     Regjistrimet/Registration
09 00    Sesioni i hapjes dhe përshëndetje/Opening session and Welcome:
Moderator: Prof. dr. Mark Tirta, Kryetar i Institutit të Sociologjisë/Chairman of Albanian Institute of Sociology;

Prof. Servet Pëllumbi, Drejtor Akademik i Institutit të Sociologjisë/Academic Director of Albanian Institute of Sociology
Prof.dr. Agim Kukeli – Rektor i Universitetit “A. Moisiu” Durrës/Rector of “A. Moisiu” University of Durrës

Znj. Nora Malaj - Zëvendësministre e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës/Viceminister of the Ministry of Education and Science
 
* Kuadri makroekonomik në Shqipëri gjatë viteve 1989-2009: dinamika dhe problemet/The macroeconomic framework in Albania during 1989-2009: performance and problems;
Luan Shahollari MA, Instituti i Sociologjisë / Albanian Institute of Sociology.

* OJF-të dhe shoqëria civile: Ku ishim, ku jemi, ku po shkojmë…/NGO-s and Civil Society: Where we have been, Where we are and where are we going...
Dr. Eglantina Gjermeni, Deputete, anëtare e Instituti i Sociologjisë/ Deputy, Member of Albanian Institute of Sociology;
Dr. Lori E. Amy USA; Fulbright Scholar Tirana, Albania, 2009 – 2010
* Diferencimi social dhe varfëria: Shqipëria në kontekst Eurolindor/Social differentiation and poverty: Albania in East European context.
Dr. Lekë Sokoli, Instituti i Sociologjisë; Përgjegjës i Departamentit të Sociologjisë në Universitetin “Kristal”/ Albanian Institute of Sociology; Head of Department of Sociology at “Kristal” University, Tirana

* Roli i elitës politike në integrimin e Shqipërisë në strukturat euroatlantike/The role of the Albanian political elite in the country’s integration into Euro-Atlantic structures
Dr. Mirela Bogdani, Shefe e Departamentit të Politikës në Universitetin “M. Barleti”/ Head of Department of Politics at “Marin Barleti” University, Tirana

* Ballkani Perëndimor drejt anëtarësimit në BE; Rasti i Shqipërisë/Western Balkans towards the Adherence to the European Union; The case of Albania
Dr. Vasillaq Kureta, Universiteti “Kristal” i Tiranës/ “Kristal” University of Tirana
Edvana Tiri MA, Universiteti Perëndimor i Timishoarës, Rumani/West University of Timisoara, Romania

* 1989:  Rënia e mureve dhe ardhja e parë (jo)rastësore e Nënë Tereza në Shqipëri/1989: The fall of walls and (non)occasion first coming of Mother Tereza in Albania/.
Tonin Çobani, MA – Instituti i Sociologjisë & KKRT/AIS & Albanian NCRT 

10 40     Pushim kafe/coffee break
11 00    Sesioni i dytë / Second Session
Moderatore: Prof. Fatbardha Gjini, Kryetar i Institutit të Sociologjisë; Universiteti “A. Xhuvani” i Elbasanit/Vice-charman of Albanian Institute of Sociology; ”A. Xhuvani University of Elbasan.

* Përfaqësitë sociale të prindërve rreth shkollimit të fëmijëve të tyre: Rasti i emigrantëve, jo-emigrantëve dhe emigrantëve të kthyer shqiptarë/Parents’ Social Representations on their children’s schooling: The case of Albanian Emigrants, Non-Emigrants and Returned Emigrants
Albana Canollari, Përgjegjëse e Departamentit të Psikologjisë në Universitetin “Kristal”; Doktorante Universiteti Oxford Brookes, Angli/ Head of Department of Psychology at “Kristal” University; PhD Candidate Oxford Brookes University,
Dr. Guida De Abreu, Oxford Brookes University.

* Nga ideologjia në utopi: gjallërimi i demokracisë në Shqipëri/From Ideology to Utopia: Invigorating Democracy in Albania
Enis Sulstarova MA, Departamenti i Sociologjisë i Universitetit të Tiranës / Departament of Sociology University of Tirana

* Indeksi i demokracisë: Shqipëria vs. vendeve të Lindjes Europiane /The index of Democracy: Albania vs. East European Countries
Miranda Rira MA – Universiteti “A. Xhuvani” Elbasanit/”A. Xhuvani” University of Elbasan.

* Njeriu publik dhe privat – disa tipare të ndryshimeve të tij në procesin e demokracisë në Shqipëri/Private and public man - some qualities of his change in the course of democracy in Albania
Dr. Adriana Anxhaku & Merita Poni MA, Tirana University

* Modeli post-komunist i shoqërisë civile shqiptare / Post Communist Model of Albanian Civil society
Marjana Papa MA -  Departamenti i Sociologjisë, Universiteti i Tiranës/Departament of Sociology University of Tirana

* Liria e mendimit intelektual pas rënies së murit të Berlinit; Rasti shqiptar/The freedom of Intellectual thought after the Berlin wall; Albanian case.
Dr. Lavdosh Hametaj, Universiteti “Kristal” i Tiranës/“Kristal” University of Tirana

* Teknologjia e informacionit dhe e komunikimit në arsim dhe në shoqëri/Information and communication Technology in education and society.
Jozef Bushati MA, Universiteti “Luigj Gurakuqi” i Shkodrës/ University of Shkodra “L. Gurakuqi”

12 30     Pushim kafe/coffee break
12 50    Sesioni i tretë / Third Session
Moderatore: Julinda Cilingiri MA, Universiteti “A. Moisiu” i Durrësit
 “A. Moisiu” University of Durrës

* Nevoja e teknikave kompjuterike në administrimin mësimor në universitetet shqiptare / The need of computer technology for the academic management in Albanian Universities
Dr. Sofokli Garo, Universiteti “A. Moisiu” i Durrësit/“A. Moisiu” University of Durrës

* Dimensionet social-kulturore të transformimit të arsimit të lartë në Shqipëri/ Social and Cultural dimensions of the transformations of Higher Education in Albania
Dr. Kseanela Sotirofski, përgjegjëse e Departamentit të Edukimit, Universiteti “A. Moisiu” i Durrësit / Head of Department of Education at “A. Moisiu” University of Durrës

* Shqiptarët që studiojnë në vendet e Europës Perëndimore; një factor real i transformimeve sociale/Albanians Studying in Western European Countries; a Real Factor of Social Transformations;
Brunilda Zenelaga MA, Universiteti “A. Moisiu” i Durrësit & Instituti i Sociologjisë / “A. Moisiu” University of Durrës & Albanian Institute of Sociology

* Familja shqiptare dhe evoluimi i legjislacionit shqiptar / Albanian family and the evaluation of albanian legislation
Rudina Hoxha MA, Universiteti “A. Moisiu” i Durrësit / “A. Moisiu” University of Durrës

* Sfidat e universiteteve shqiptare drejt hapsirave europiane/The challenges of the Albanian Universities to the european space
Juliana Laze MA, Universiteti “A. Moisiu” i Durrësit/“A. Moisiu” University of Durrës

* Transformimet sociale në Shqipëri gjatë procesit të demokratizimit. Rasti i komunitetit egjyptian/Social transformations in Albania during the democratization process. The case of Egyptian community (Minority)
Kalie Kërpaçi MA, Universiteti “A. Moisiu” i Durrësit/ “A. Moisiu” University of Durrës
Holta Koçi MA, Drejtore Ekzekutive e ACA / Excecutive Director of ACA

14 10    Pyetje dhe diskutime të lira  /Questions & free discussions
14 10    Drekë/lunch

Share on Facebook

Printo  
© Copyright: Alblink 2008